Komputerowa diagnostyka stóp


KOMPUTEROWA PLATFORMA DIAGNOSTYCZNA (podobaroskop) daje możliwość:

👣 badania statycznego - ocena wad stóp, przeciążeń (rozkład obciążeń na stopach) oraz analiza stabilometryczna ciała, dzięki czemu wnioskujemy nt. całej postury, wraz ze środkiem ciężkości

🏃‍♀️ badania dynamicznego - ocena stóp i kończyn dolnych podczas chodu

📈 na podstawie badań opracowujemy indywidualny program rehabilitacji ( terapię manualną, kinezyterapię) oraz projektujemy zaopatrzenie profilaktyczno - rehabilitacyjne (wkładki ortopedyczne, odciążenia, obuwie zindywidualizowane).

Indywidualne wkładki ortopedyczne 


Indywidualne wkładki ortopedyczne to produkty medyczne, opracowane i indywidualizowane dla potrzeb konkretnego Pacjenta.
Ich produkcja poprzedzona jest szczegółowym badaniem stóp. Rodzaje wkładek zostały tak opracowane aby zapewnić pomoc w każdym problemie pacjenta oraz dać możliwość dopasowania do każdego rodzaju obuwia.

Efekt noszenia wkładek indywidualnych:

👉 likwidujmy przeciążenia powstające w stopach, nogach i kręgosłupie,
👉 wymuszamy poprawną postawę wspierając działania rehabilitacyjne
👉 dopasowujemy do indywidualnych potrzeb, co powoduje równomierny rozkład ciężaru ciała i doprowadza do równowagi,
👉 dopasowujemy wkładkę do potrzeb treningowych sportowca
👉 projektujemy wkładki do potrzeb rehabilitacyjnych oraz pooperacyjnych

Efektywność wybranych metod w korekcji płaskostopia u dzieciAutorzy:
Jolanta Pauk, Valeriy Ezerskiy, Mirosław Rogalski

 

W badaniu udział wzięło 60 osób ze stopą płasko-koślawą w wieku 7-15 lat.

Uzyskane wyniki dowiodły, że noszenie wkładek ortopedycznych zwiększyło wysokość łuku poprzecznego stopy o 12,4% u chłopców oraz o 8,9% u dziewczynek. Dodatkowo noszenie wkładek wraz z wykonywaniem ćwiczeń korekcyjnych wpłynęło na redukcję wady o 45% u chłopców i 48,4% u dziewczynek.


Wpływ zastosowania wkładek ortopedycznych na parametry statyczne i dynamiczne postawy ciała u osób z zespołem Mortona

Autorzy:
Dr Karolina Świderska-KarlikowskaBadaniami objęto 45 osób w wieku 25-40 lat ze zdiagnozowaną stopą Mortona. Badani przez okres 6 miesięcy nosili indywidualnie dobrane wkładki ortopedyczne przez minimum 6 godzin dziennie.

Badanie dowodzi , że stosowanie wkładek ortopedycznych u pacjentów ze stopą Mortona prowadzi do korzystnych zmian w rozkładzie sił nacisku w obrębie stopy. Zmiany wskazują na poprawę jakości i symetryczności chodu. Stosowanie wkładek wpłynęło również na stabilność podczas utrzymywania prawidłowej postawy ciała.


Wpływ indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego na stan stopy z zespołem stopy cukrzycowej neuropatycznej


Autorzy:
Sara Agata Nowicka, Adam Węgrzynowski, Michał Stanisić, Bogna Wierusz-Wysocka


W badaniach uczestniczyło 50 osób w wieku od 38-77 lat u których zdiagnozowano cukrzycę typu I (11 os.) i cukrzycę typu II (39 os.), u każdego z badanych przynajmniej raz w ciągu choroby wystąpiło na stopie owrzodzenie o charakterze neuropatycznym.

Wśród 27 badanych osób zaobserwowano pozytywne zmiany w obrębie stopy, zmniejszenie przyrostu modzela oraz zmniejszenie występującego owrzodzenia. Większość badanych(56%) zauważyła ogólną poprawę stanu stóp podczas noszenia indywidualnych wkładek ortopedycznych. Najczęściej obserwowanym efektem było zwiększenie komfortu chodzenia.