METODY LECZENIA

METODY LECZENIA

 • M.A.E.S.,

 • Integracja Sensoryczna,

 • Bobath,

 • Vojta,

 • Medek,

 • FITS,

 • trójpłaszczyznowa terapia stóp,

 • PNF,

 • AAC,

 • ruch rozwijający Sherborne,

 • masaż Shantala,

 • techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego,

 • masaż głęboki,

 • terapia manualna,

 • kinesiotaping